Kierowca kategorii C+E. Charakterystyka prawa jazdy

0
9785
Kierowca kategorii C+E. Charakterystyka prawa jazdy

Posiadanie prawa jazdy to w dzisiejszych czasach nie tylko znaczne ułatwienie codziennego życia, ale również ceny atut na rynku pracy. Najpopularniejsze prawo jazdy kategorii B uprawnia jednak jedynie do prowadzenia pojazdów samochodowych o masie nieprzekraczającej 3,5 tony  – osoby pragnące znaleźć pracę w branży transportowej powinny posiadać uprawnienia do prowadzenia pojazdów ciężarowych oraz mieć ukończone odpowiednie szkolenia zawodowe. Z uwagi na ogromne zapotrzebowanie na usługi transportowe najbardziej pożądaną kategorią jest prawo jazdy CE

Do czego uprawnia prawo jazdy kat. C+E?

Posiadacz prawa jazdy kategorii C+E uprawniony jest do prowadzenia pojazdów dopuszczalnych w kategorii C  – czyli pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem autobusu), ciągników rolniczych oraz pojazdów wolnobieżnych – łącznie z przyczepą. Rzeczywista masa całkowita przyczepy nie może przekraczać masy całkowitej ciągnącego ją pojazdu o więcej, niż 40%. Ponadto kierowca posiadający prawo jazdy kategorii B i C+E automatycznie zyskuje uprawnienia kategorii B+E. Należy pamiętać, że dopuszczalna masa całkowita przyczepy w kategorii B+E nie może przekraczać 3,5 tony.

Warunki otrzymania prawa jazdy kat. C+E

Osoba ubiegająca się o uzyskanie prawa jazdy kategorii C+E musi spełnić następujące warunki:

  • Odpowiedni wiek – w momencie przystępowania do kursu kandydat musi mieć ukończone 21 lat
  • Posiadanie prawa jazdy kategorii C
  • Odbycie kursu przygotowującego do egzaminu państwowego w wymiarze 25 godzin zajęć praktycznych
  • Zdanie z pozytywnym wynikiem egzaminu praktycznego

Przeciwwskazania do wydania prawa jazdy

Zgodnie z polskimi przepisami wyróżnić można trzy sytuacje, w których prawo jazdy nie zostanie wydane. Są to:

  • Stwierdzone przez psychiatrę lub psychoterapeutę uzależnienie od alkoholu lub innych środków o podobnych działaniu
  • Wyrok sądu, zakazujący prowadzenia pojazdów mechanicznych w wyznaczonym okresie czasu
  • Wyrok sądu nakazujący cofnięcie uprawnienia do prowadzenia pojazdów lub zatrzymanie prawa jazdy na wyznaczony okres czasu

Zdanie państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii C+E w dużej mierze zależy od tego, jak zostaniemy do niego przygotowani. Ośrodek Szkolenia Kierowców Manewr z Wrocławia to szkoła kierowców odznaczająca się profesjonalnym podejściem do uczniów i wysokim współczynnikiem zdawalności podczas egzaminów.

[Głosów:48    Średnia:2.4/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ